Juniorträning

Junioren Lucas Evertsson på Öijareds Golfklubb

Öijared Golfklubb bedriver subventionerad Juniorträning för barn och ungdomar som Öijared Golf Academy planerar, organiserar och genomför i samarbete med föräldraresurser, ledare och Juniorkommittén. 

GOLFKUL för de allra yngsta, 5-8 år. Föräldrar är med på träningen. Söndagar med start V17.
Säsongsträning för juniorer i åldrarna 8-21 år, V17-40. 

Läs mer om träningen på Öijareds hemsida och hur du anmäler dig här!