Öppettider

 

* OBS! Lördag 21 september är shopen öppen 08.00-14.00!!

Mån-tors  09:00-19:00
Fredagar  09:00-18:00
Helgdagar 09.00-17.00
* se ovan avs 21 september!!

 

Öijared Golf Academys tränare på slätten, Öijared och tränar wedgar